Gemenskap

Dziś proponuję moją ulubioną płytę szwedzkojęzyczną chrześcijańskiej grupy Gemenskap (co oznacza po prostu: „Wspólnota”).

Płytę tą, jak i wiele innych, można nabyć w sklepiku (też internetowym) protestanckiego kościoła Livets Ord, założonego przez Ulf’a Ekman’a, obecnie katolika.

http://ws.livetsord.se/vi-vill-ge-dig-ara.html